Löwhagen Upphandling AB

Upphandlingskonsult Löwhagen Upphandling AB

Löwhagen Upphandling AB är en upphandlingskonsult som hjälper dig med framförallt offentlig upphandling.

Som upphandlingskonsult hjälper vi dig att planera och genomföra din upphandling, ger dig råd i upphandlingsfrågor och mycket mer.

Vi finns oftast på köparsidan.

Bland våra nöjda kunder finns statliga verk, landsting, kommuner, kommunala AB m fl.

Upphandling

Hinner du inte med dina upphandlingar? Tycker du det är krångligt? Vi har lång erfarenhet av att  planera och genomföra hela eller delar av offentliga upphandlingar och vi hjälper dig gärna.

Rådgivning

Har du kört fast och behöver snabb hjälp? Eller vill du ha en långsiktig partner för rådgivning kring dina upphandlingar? Vi är experter på offentlig upphandling och ger dig goda råd.

Kompetens

Vi har hjälpt ett stort antal kunder i flera branscher och kan hantera såväl stora komplexa upphandlingar i mångmiljonklassen, som mindre och enklare upphandlingar, ramavtal/årsavtal och direktupphandlingar.
Varje år genomför vi även ett stort antal ramavtalsupphandlingar.

Många uppdrag innebär att ta fram förfrågningsunderlag/upphandlingsdokument baserade på AB04, ABT06, ABK09 med flera. Vi har mycket god erfarenhet av såväl LOU som LUF.

I vårt nätverk finns upphandlings-/entreprenadjurister, projektledare m m.

Nedan är några exempel på upphandlingar vi  genomfört eller medverkat i.

- VA-material
- VA-konsulter
- Råvattenledning DN1400-1600
- Bräddpumpstation
- D&U VA-anläggningar
- Spol- & filmbilstjänster
- Relining
- Spol-, film- och recyclingbilar

 
- Renovering av jetmotorer 
- Kraftverksskorstenar
- Citytunnel under Malmö
- Markentreprenader  
- Byggservice
- Generatorställverk
- Skalskydd

 

- Tekniska konsulter
- Projektledare
- D&U-entreprenader
- Underhållsdepå för tåg
- Entreprenadmaskiner
- Fönsterrenovering till Brf
- Med mera...